Tabela 1. Wysokość cen wody oraz stawek opłat abonamentowych na 36 miesięczny okres obowiazywania taryfy

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Jednostka

Cena jednostkowa (netto i brutto) 

 

w okresie
od 1 do 12  miesiąca obowiązywania taryfy

w okresie
od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy

w okresie
od 25 do 36  miesiąca obowiązywania taryfy

 

 

 

Netto

Brutto

Netto

Brutto

Netto

Brutto

 

Grupa W1

Cena za dostarczoną wodę

zł/m3

3,15

3,40

3,16

3,41

3,17

3,42

 

Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę 

zł/m-c

3,43

3,70

3,47

3,75

3,53

3,81

 

Grupa W2

Cena za dostarczoną wodę

zł/m3

3,15

3,40

3,16

3,41

3,17

3,42

 

Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę 

zł/m-c

5,46

5,90

5,52

5,96

5,61

6,06

 

Grupa W3

Cena za dostarczoną wodę

zł/m3

3,15

3,40

3,16

3,41

3,17

3,42

 

Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę 

zł/m-c

1,40

1,51

1,42

1,53

1,45

1,57

 

Grupa W4

Cena za dostarczoną wodę

zł/m3

3,15

3,40

3,16

3,41

3,17

3,42

 

Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę 

zł/m-c

1,40

1,51

1,42

1,53

1,45

1,57

Tabela 2. Wysokość cen za odprowadzane ścieki na 36 miesieczny okres obowiazywania taryfy

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Jednostka

Cena jednostkowa (netto i brutto) 

 

w okresie
od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy

w okresie
od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy

w okresie
od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy

 

 

 

Netto

Brutto

Netto

Brutto

Netto

Brutto

 

Grupa S1 - wszyscy odbiorcy

Cena za odprowadzane ścieki

zł/m3

12,35

13,34

12,49

13,49

12,65

13,66

 

Objaśnienia grup taryfowych

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Charakterystyka grupy taryfowej

1.

Grupa W1 

Odbiorcy korzystający z usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę rozliczani w ramach jednomiesięcznego okresu rozliczeniowego z wyłączeniem odbiorców usług w lokalach w budynkach wielolokalowych

2.

Grupa W2 

Odbiorcy korzystający z usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę rozliczani w ramach dwumiesięcznego okresu rozliczeniowego z wyłączeniem odbiorców usług w lokalach w budynkach wielolokalowych

3.

Grupa W3 

Odbiorcy korzystający z usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę w lokalu w budynku wielolokalowym rozliczani w ramach jednomiesięcznego okresu rozliczeniowego

4.

Grupa W4 

Odbiorcy korzystający z usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę w lokalu w budynku wielolokalowym rozliczani w ramach dwumiesięcznego okresu rozliczeniowego

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Charakterystyka grupy taryfowej

1.

Grupa S1 - wszyscy odbiorcy

Odbiorcy odprowadzający ścieki z: 

- gospodarstw domowych w budynkach mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych, 

- obiektów użyteczności publicznej (np. urzędy, szkoły, placówki służby zdrowia itp.), 

- zakładów prowadzących działalność w zakresie przemysłu lub w sferze produkcji niematerialnej i materialnej (biura, zakłady handlowo-usługowe, a także produkcyjne i przemysłowe),

- innych niż wyżej wymienione obiektów.