Gminny Ośrodek Kultury w Jaraczewie
63-233 Jaraczewo, ul. Kolejowa 4

Dyrektor:
Andrzej Musiałek

tel. 695 126 122
e-mail: gok@jaraczewo.pl
www.gok.jaraczewo.pl