W związku ze zmianami w przepisach dotyczących ochrony i przetwarzania danych osobowych nałożone zostały nastepujące obowiązki informacyjne: