Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo prowadzi rejestr i ewidecję Uchwał Rady Miasta i Gminy Jaraczewo oraz Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Jaraczewo. Osobą odpowiedzialną za rejestr i ewidencję w Urzędzie Miasta i Gminy Jaraczewo jest Pani Justyna Kuszyńska tel. 062 747 31 02, 740 93 73 email: ug@jaraczewo.pl