Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo prowadzi rejestr i ewidecję Uchwał Rady Miasta i Gminy Jaraczewo oraz Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Jaraczewo. Poniżej zamieszczone są odnośniki do powyższych. Osobą odpowiedzialną za rejestr i ewidecję w Urzędzie Miasta i Gminy Jaraczewo jest Pani Daria Banaszak (Referat Organizacyjny) tel. 062 747 31 02, 740 93 73 email: ug@jaraczewo.pl