Udostępnianie informacji
Informacja Publiczna w Urzędzie Miasta i Gminy Jaraczewo jest udostepniana poprzez wywieszenie w gablocie w budynku urzędu oraz poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej.
Informacja publiczna, która nie została udostepniona w Biuletynie Informacji Publicznej, zgodnie z art. 10 ust. 1 oraz art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej, udostepniana jest na wniosek.
Wobec tego jeżeli nie znaleźliscie Państwo żądanej informacji prosimy o zwrócenie sie do Urzędu Miasta i Gminy z wypełnionym pisemnym wnioskiem o udostepnienie informacji publicznej.
Wniosek można wysłać do Urzędu Miasta i Gminy na adres e-mail, faksem lub listownie na adres korespondencyjny podany ponizej:

Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo
ul. Jarocinska 1
63-233 Jaraczewo
tel./fax: 62 747-31-02
e-mail: ug@jaraczewo.pl

Nie jest wymagany wniosek w przypadku dokumentów, których udostepnienie może nastapić niezwłocznie w formie ustnej lub pisemnej.