nowy adres Biuletynu Informacji Publicznej GZEAS w Jaraczewie
 
Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół
63-233 Jaraczewo, ul. Jarocińska 1
NIP 617-17-24-305

Dyrektor
Jerzy Jakubowski
tel. 62 740-80-20
e-mail: gzeas_jar@post.pl

Kadry

Grażyna Grenda - specjalista ds. kadr i płac
tel. 62 740 80 29
e-mail: grenda@gzeasjaraczewo.pl
 
Ksiegowość
Sylwia Dłużak - gł. ksiegowa
tel. 62 740 80 25
e-mail: dluzak@gzeasjaraczewo.pl

Teresa Szymczak - specjalista ds. ksiegowości budżetowej
Iwona Jarus - specjalista ds. księgowości budżetowej
tel. 62 740 80 22

Sekretariat
Anna Masztalerz - starszy referent ds. administracyjnych
tel. 62 740 80 21
e-mail: masztalerz@gzeasjaraczewo.pl