SOŁTYS:

Wieliński Wojciech
Bielejewo 2, 63-233 Jaraczewo

CZŁONKOWIE RADY SOŁECKIEJ:

Duszka Piotr
Jakubowski Roman
Kajdan Ewa
Marciniak Stanisław
Mieloszyk Artur