SOŁTYS:

Szymczak Piotr
Brzostów 36 63-233 Jaraczewo

CZŁONKOWIE RADY SOŁECKIEJ:

Łowiński Maciej
Łowińska Danuta
Kowalska Renata
Przybylski Roman
Molińska Ewa