SOŁTYS:

Pawlicka Monika
Cerekwica Stara 13, 63-233 Jaraczewo

CZŁONKOWIE RADY SOŁECKIEJ:

Morżak Tadeusz
Walorski Roman
Marciniak Przemysław
Wciórka Jan
Kuliński Julian