SOŁTYS:

Banaszak Bartosz
Gola, ul. Jaraczewska 65, 63-233 Jaraczewo

CZŁONKOWIE RADY SOŁECKIEJ:

Kuchciński Bogusław
Rzepka Małgorzata
Świdurski Jarosław
Talarczyk  Bronisław
Antkowiak Arleta
Rybacka Katarzyna
Genderka Leszek