SOŁTYS:

Jankowska Jolanta
Góra, ul. Dworcowa 3, 63-233 Jaraczewo

CZŁONKOWIE RADY SOŁECKIEJ:

Andrzejczak Gabriela
Andrzejczak Ryszard
Jankowski Jerzy
Nowak Dominika
Nowak Tadeusz
Magda Teresa
Siwecki Maciej