SOŁTYS:

Ryszard Mikołajczak
Łobez 20, 63-233 Jaraczewo

CZŁONKOWIE RADY SOŁECKIEJ:

Bączyk Aneta
Elimer Marek
Jańczak Daniel
Kajdan Julita
Zieliński Mirosław