SOŁTYS:

Dariusz Góralczyk
Łobzowiec 39, 63-233 Jaraczewo

CZŁONKOWIE RADY SOŁECKIEJ:

Góralczyk Marian
Kaczmarek Ryszard
Maćkowiak Mirosław
Nawrocka Aleksandra
Roszak Jolanta