SOŁTYS:

Waldemar Geldner
Łowęcice 16, 63-233 Jaraczewo

CZŁONKOWIE RADY SOŁECKIEJ:

Cieślak Maciej
Grześkowiak Jan
Piekarz Wanda
Pluta Danuta
Socha Eugeniusz