SOŁTYS:

Jerzy Szymczak
Łukaszewo 4, 63-233 Jaraczewo

CZŁONKOWIE RADY SOŁECKIEJ:

Florczak Mirosław
Sobczak Halina
Sobczak Mariusz