SOŁTYS:

Banaszak Roman
Panienka 14, 63-233 Jaraczewo

CZŁONKOWIE RADY SOŁECKIEJ:

Barcik Mieczysław
Dyderski Marcin
Grajek Błażej
Polowczyk Jacek
Skrzypczak Roman
Stachowiak Krzysztof