SOŁTYS:

Zbigniew Nowak
Parzęczew 37, 63-233 Jaraczewo

CZŁONKOWIE RADY SOŁECKIEJ:

Nowicki Mateusz
Rataj Artur
Szkudlarek Krzysztof
Szkudlarek Robert
Woźniak Grażyna