SOŁTYS:

Krystian Jankowski
Poręba 16, 63-233 Jaraczewo

CZŁONKOWIE RADY SOŁECKIEJ:

Czajka Waldemar
Łuczak Grzegorz
Mencel Andrzej
Świdurski Roman
Wciórka Czesław