SOŁTYS:

Wierzowiecka Anna
Rusko, ul. Koźmińska 28, 63-233 Jaraczewo

CZŁONKOWIE RADY SOŁECKIEJ:

Ratajczak Beata
Baranek Zbigniew
Osuch Andrzej
Matuszak Roman
Biedrowski Józef
Kolmec Waldemar
Posłuszna Agnieszka