SOŁTYS:

Wiesław Kościelny
Strzyżewko 5, 63-233 Jaraczewo

CZŁONKOWIE RADY SOŁECKIEJ:

Bandyk Paweł
Kasprzak Tomasz
Niedobitek Wojciech
Roszak Bartosz
Wolniewicz Bartosz