SOŁTYS:

Emilia Małecka
Zalesie 49, 63-233 Jaraczewo

CZŁONKOWIE RADY SOŁECKIEJ:

Banaszak-Łysiak Renata
Gościniak Marcin
Gładczak Piotr
Jańczak Agnieszka
Kukla Elżbieta
Małecki Andrzej
Mieloszyk Paweł