Zamawiający:

Gmina Jaraczewo

 

Tytuł przetargu:

Remont i adaptacja sali sesyjnej na Centrum Wsparcia Społecznego wraz z poprawą dostępności dla osób z niepełnosprawnością do budynku Urzędu Miasta i Gminy

Główny kod CPV:

45000000-7 Roboty budowlane

Tryb zamówienia:

podstawowy art. 275 pkt 2

 

Warunki:

określone w SWZ

 

Termin realizacji:

Termin zakończenia całości robót ustala się na 13 miesięcy od dnia zawarcia umowy (zgodnie z harmonogramem rzeczowo- finansowym).

Za zakończenie wykonania zamówienia uważa się wykonanie całości robót budowlanych oraz uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wydanej przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Osoba odpowiedzialna:

 

Miejsce składania ofert:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/953098

 

Oferty można składać do:

2024-08-13 godz.: 9:00

 

Otwarcie ofert:

2024-08-13 godz.: 9:15

 

Miejsce otwarcia ofert:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/953098

 

 

Kryteria wyboru:

określone w SWZ

 

Wadium:

określone w SWZ

 

Uwagi:

Specyfikacja wraz z załącznikami znajduje się pod adresem https://platformazakupowa.pl/transakcja/953098

 

Instrukcje obsługi dla Wykonawców dostępne pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

 

Firmy uczestniczące