Uchwała nr XX/111/2020 w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
Uchwała nr XX/112/2020 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2020 r.
Uchwała nr XX/113/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaraczewo na lata 2020 – 2036.
Uchwała nr XX/114/2020 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Jaraczewo na rok szkolny 2020/2021