Uchwała nr XIV/81/2020 w sprawie udzielenia Powiatowi Jarocińskiemu z budżetu gminy na 2020 r. pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Przebudowa obiektu mostowego nad rzeką Obrą w miejscowości Cerekwica”
Uchwała nr XIV/82/2020 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2020 r.
Uchwała nr XIV/83/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaraczewo na lata 2020 – 2030.|
Uchwała nr XIV/84/2020 zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Jaraczewo.
Uchwała nr XIV/85/2020 zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.