• Uchwała nr VI/31/2019 Rady Miasta i Gminy Jaraczewo w sprawie wykonywania inicjatywy uchwałodawczej przez obywateli. 
  • Uchwała nr VI/30/2019 Rady Miasta i Gminy Jaraczewo w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta i gminy Jaraczewo.  DZ. URZ. 2019.3196
  • Uchwała nr VI/29/2019 Rady Miasta i Gminy Jaraczewo w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaraczewo.  DZ. URZ. 2019.3195
  • Uchwała nr V/25/2019 Rady Miasta i Gminy Jaraczewo w sprawie nadania statutów sołectwom gminy Jaraczewo.  DZ. URZ. 2019.2223