Skład Rady VIII kadencji 2018 – 2023
 1. Andrzejak Ewa

 2. Dworzyński Roman

 3. Gruchała Sławomir

 4. Hybiak Grzegorz

 5. Koźlik Joanna

 6. Magda Teresa

 7. Matuszak Roman – Przewodniczący Rady

 8. Nawrocki Marek

 9. Nowak Zbigniew

 10. Pawlak Stefan

 11. Pera Tadeusz – Wiceprzewodniczący Rady

 12. Pielucha Barbara

 13. Smolarek Ilona

 14. Twardowski Tomasz

 15. Wierzowiecka Anna