Miejsce ogłoszenia:
- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
- Numer DZ. URZ. WOJ. 2011.280.4474
- Data ogłoszenia:  20.10.2011
- jednolity identyfikator aktu http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=7652