Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo

Ogłoszenie Dyrektora Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Jaraczewie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Ogłoszenie

Dyrektora Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Jaraczewie
o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

 

1. Nazwa i adres jednostki:  Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Jaraczewie ul. Jarocińska 1, 63-233 Jaraczewo

2. Stanowisko urzędnicze: referent 3/4 etatu

3. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia,
b) co najmniej dwuletni staż pracy,
c) znajomość przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych, ustawy o systemie oświaty, ustawy - Karta Nauczyciela,
d) niekaralność za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e) nieposzlakowana opinia,
f) obywatelstwo polskie,
g) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
h) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.

4. Wymagania dodatkowe:
a) umiejętność obsługi programów (Ms WORD, Ms Excel, "VULCAN"- kadry i płace),
b) duża samodyscyplina pracy, odporność na stres i presję czasu,
c) umiejętność pracy w zespole.

5. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
a) prowadzenie obsługi kancelaryjno-sekretarskiej GZEAS,
b) prowadzenie obsługi w ramach pomocy materialnej dla uczniów oraz pracowników młodocianych,
c) prowadzenie obsługi w ramach zamówień publicznych,
d) pełnienie zastępstwa w czasie nieobecności z tytułu choroby lub urlopu specjalisty ds. płac i kadr w  sprawach kadrowych i płacowych  wraz z obsługą programu "VULCAN " - kadry i płace.

6. Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny,
b) życiorys - curriculum vitae,
c) kserokopie dokumentów potwierdzających  wykształcenie,
d) kserokopie świadectw pracy,
e) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
f) oświadczenie o niekaralności,
g) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na tym stanowisku,
h) inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia, kwalifikacje lub umiejętności np. referencje,
i) oświadczenie następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji  zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami).

7. Miejsce i termin złożenia dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w kopercie osobiście w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół  (pokój Nr 17)  lub pocztą na adres GZEAS z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko referent GZEAS w terminie do dnia 10 grudnia 2010 r. do godziny 10.00. Za zachowanie terminu złożenia oferty liczy się data i godzina wpływu.

Aplikacje, które wpłyną do GZEAS po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Jaraczewo oraz na tablicy ogłoszeń.

------------------------------------------------------------------

2010.12.16

Lista kandydatów

W terminie składania ofert w postępowaniu na stanowisko referenta GZEAS, wyznaczonym na dzień 10 grudnia 2010 r. do godz. 10.00 wpłynęły 3 oferty, złożone przez:


1.Tomasz Grzelak
Wilkowyja
ul. Powstańców Wlkp. 52
63-200 Jarocin

2. Izabela Kostecka
Jarocin
Osiedle Rzeczypospolitej 5/31
63-200 Jarocin

3. Anna Kryszak
Zalesie 6
63-233 Jaraczewo

Przewodniczący Komisji
/-/ Jerzy Jakubowski

 

------------------------------------------------------------------

2011.01.03

 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - referent  GZEAS w Jaraczewie

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Jaraczewie informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze - referent została wybrana:

Pani Anna Kryszak
Zalesie 6, 63-233 Jaraczewo

Przewodniczący Komisji
/-/ Jerzy Jakubowski

Metadane

Źródło informacji:Grażyna Grenda
Data utworzenia:2010-12-03 12:55:00
Wprowadził do systemu:Marcin Jankowski
Data wprowadzenia:2010-12-03 12:55:33
Opublikował:Marcin Jankowski
Data publikacji:2010-12-03 12:56:11
Ostatnia zmiana:2011-01-03 14:55:10
Ilość wyświetleń:2778

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij