Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo

Burmistrz Miasta i Gminy Jaraczewo informuje, że przyjmowane są zgłoszenia kandydatów na stanowisko ds. kontroli wewnętrznej i audytu

Ogłoszenie

Burmistrza Miasta i Gminy Jaraczewo
informuje, że przyjmowane są zgłoszenia kandydatów
na stanowisko ds. kontroli wewnętrznej i audytu

1) Nazwa i adres jednostki:

Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo
ul. Jarocińska 1
63-233 Jaraczewo

2) Określenie stanowiska:

Stanowisko ds. kontroli wewnętrznej i audytu  -  1/2 etatu

3) Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie minimum średnie, zakresu ekonomii lub rachunkowości
b) staż pracy wynoszący co najmniej 10 lat w jednostkach samorządu terytorialnego, na stanowisku związanym z finansami publicznymi w tym co najmniej 5 lat na stanowisku kierowniczym,
c) niekaralność za przestępstwo umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) nieposzlakowana opinia,
e) obywatelstwo polskie,
f) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
g) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
h) gotowość podjęcia pracy bezpośrednio po ogłoszeniu wyników konkursu,
i) czynne prawo jazdy kat. B oraz samochód do dyspozycji.

4) Wymagania dodatkowe:

a) umiejętność obsługi programów księgowych: FKB, PROTON, SYSTEMU BESTIA,
b) umiejętność obsługi programów z pakietu biurowego (np. MS Office, Open Office),
c) duża samodyscyplina pracy,
d) dyspozycyjność,
e) umiejętność pracy w zespole, jak również samodzielnie.

5) Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1. Opracowywanie rocznych planów kontroli,
2. dokonywanie kontroli w Urzędzie oraz gminnych jednostkach organizacyjnych zgodnie z planem kontroli zatwierdzonym przez Burmistrza oraz dokonywanie doraźnych kontroli nie ujętych w planie, których przeprowadzenie stwierdzono w toku bieżącej działalności,.
3. ustalenie stanu faktycznego kontrolowanych zagadnień,
4. opracowywanie protokołów lub sprawozdań z kontroli,
5. opracowywanie projektów wystąpień pokontrolnych i przedkładanie ich do akceptacji przez Burmistrza,
6. przygotowanie planu audytu wewnętrznego,
7. współpraca z firmą realizującą audyt,
8. przygotowywanie stałych i bieżących akt audytu wewnętrznego,
9. badanie sprawozdań finansowych i sprawozdań z wykonania budżetu,
10. dokonywanie oceny przestrzegania procedur kontroli, zasad celowości i oszczędności dokonywanych wydatków, przestrzegania terminów realizacji zadań i zaciągniętych zobowiązań,
11. sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonego audytu wewnętrznego,
12. współpraca w sporządzaniu sprawozdań z budżetu i w przygotowaniu projektu budżetu,
13. spółpraca przy opracowywaniu procedur z zakresu polityki rachunkowości, obiegu dokumentów, inwentaryzacji, planu kont, procedury uchwalania i wykonania budżetu,
14. analiza budżetu.

6) Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

Stanowisko w biurze wieloosobowym, usytuowanym w budynku Urzędu Miasta i Gminy Jaraczewo. Praca w wymiarze 8 godzin dziennie, w tym praca przy komputerze, w dni robocze od poniedziałku do piątku. Przewiduje się możliwość wyjazdów w teren.

7) Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce wynosił co najmniej 6%.

8) Wymagane dokumenty

a) list motywacyjny
b) życiorys - curriculum Vitae
c) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
d) kserokopie świadectw pracy
e) kserokopie certyfikatów, zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach
f) oświadczenie o niekaralności
g) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na tym stanowisku
h) inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia, kwalifikacje lub umiejętności np. referencje
i) oświadczenie następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.).

9) Miejsce i termin złożenia dokumentów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w kopercie osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Jaraczewo lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko do spraw kontroli wewnętrznej i audytu w terminie do dnia 19 stycznia 2018 r. roku do godz. 9.00. Za zachowanie terminu złożenia liczy się data i godzina wpływu do Urzędu Miasta i Gminy Jaraczewo.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń.

Jaraczewo, dnia 8 stycznia 2018 roku

Załączniki

praca (127.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Irena Masztalerz
Data utworzenia:2018-01-09 11:10:31
Wprowadził do systemu:Adam Duczmal
Data wprowadzenia:2018-01-09 11:10:33
Opublikował:Adam Duczmal
Data publikacji:2018-01-09 11:31:57
Ostatnia zmiana:2018-01-09 11:32:08
Ilość wyświetleń:324

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij