Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół
63-233 Jaraczewo, ul. Jarocińska 1
NIP 617-17-24-305

Dyrektor
Jerzy Jakubowski
tel. 62 740-80-20, 62 740-93-91
fax. 62 740-80-21
e-mail: gzeas_jar@post.pl
biuro nr 16

Kadry

Grażyna Grenda - specjalista ds. kadr i płac
tel. 62 740-80-21, 62 740-93-94
fax: 62 740-80-21
e-mail: gzeaskadry@wp.pl
biuro nr 17

Ksiegowość

Sylwia Dłużak - gł. ksiegowa
tel. 62 740-84-11, 62 740-93-92
fax. 62 740-80-21
e-mail: finansegzeas@wp.pl
biuro nr 15

Teresa Szymczak - specjalista ds. ksiegowości budżetowej
Iwona Jarus - referent ds. księgowości budżetowej
tel. 62 740-80-22, 62 740-93-93
fax. 62 740-80-21
biuro nr 17

Sekretariat
Anna Masztalerz - referent
tel. 62 740-80-21, 62 740-93-94
fax: 62 740-80-21
e-mail: gzeasbiuro@wp.pl
biuro nr 17