Zamawiający:
Gmina Jaraczewo

Tytuł przetargu:
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Jaraczewie

CPV:
45000000-7

Tryb zamówienia:
tryb podstawowy art. 275 ust. 2 PZP

Warunki:
określone w SWZ

Termin realizacji:
do 31 lipca 2022 roku, w tym zakończenie robót budowlanych do 31 maja 2022 r.

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
https://platformazakupowa.pl/pn/jaraczewo

Oferty można składać do:
2021-10-28 godz: 07:45

Otwarcie ofert:
2021-10-28 godz: 08:00

Miejsce otwarcia ofert:
https://platformazakupowa.pl/pn/jaraczewo

Kryteria wyboru:
określone w SWZ

Wadium:
określone w SWZ

Uwagi:
Specyfikacja wraz z załącznikami znajduje się pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/jaraczewo
Instrukcje obsługi dla Wykonawców dostępne pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje


Firmy uczestniczące