Zamawiający:
Gmina Jaraczewo

Tytuł przetargu:
P-zp.271.01.22.2020 Budowa ulicy łączącej ulice Topolową z Ogrodową

CPV:
45.23.31.20-6

Tryb zamówienia:


Warunki:
określone w SIWZ

Termin realizacji:
15.12.2020

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo, ul. Jarocińska 1, 63-233 Jaraczewo, pokój nr 9

Oferty można składać do:
2020-11-10 godz: 09:00

Otwarcie ofert:
2020-11-10 godz: 10:00

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo, ul. Jarocińska 1, 63-233 Jaraczewo, sala konferencyjna

Kryteria wyboru:
określone w SIWZ

Wadium:
6 000,00

Uwagi:


Firmy uczestniczące