Zamawiający:
Gmina Jaraczewo

Tytuł przetargu:
P-zp.271.01.19.2020 Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 5 870 000,00 zł na sfinansowanie deficytu budżetu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów


CPV:
66-11-30-00-5

Tryb zamówienia:


Warunki:
określone w SIWZ

Termin realizacji:
30-12-2034

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo, ul. Jarocińska 1, 63-233 Jaraczewo, pokój nr 9

Oferty można składać do:
2020-10-26 godz: 11:00

Otwarcie ofert:
2020-10-26 godz: 11:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo, ul. Jarocińska 1, 63-233 Jaraczewo, sala konferencyjna

Kryteria wyboru:
określone w SIWZ

Wadium:
-

Uwagi:


Firmy uczestniczące