Uchwała nr XXI/115/2020 sprawie zmian uchwały budżetowej na 2020 r.
Uchwała nr XXI/116/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaraczewo na lata 2020 – 2036.
Uchwała nr XXI/117/2020 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.