Zamawiający:
Gmina Jaraczewo

Tytuł przetargu:
Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo – budowa sali sportowej w Górze.


CPV:
45000000-7

Tryb zamówienia:


Warunki:
określone w SIWZ

Termin realizacji:
do 15.12.2020 r., z zastrzeżeniem, że roboty przygotowawcze, roboty
ziemne i fundamentowe, podłoża, ściany, stropodach, konstrukcja i pokrycie dachowe nad sala i pokrycie
dachowe nad zapleczami sali Wykonawca wykona do dnia 30.10.2020r. (zgodnie z harmonogramem
rzeczowo – finansowym).


Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo, ul. Jarocińska 1, 63-233 Jaraczewo - pokój nr 9

Oferty można składać do:
2020-08-14 godz: 09:00

Otwarcie ofert:
2020-08-14 godz: 10:00

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo, ul. Jarocińska 1, 63-233 Jaraczewo - sala konferencyjna

Kryteria wyboru:
określone w SIWZ

Wadium:
55 000,00

Uwagi:


Firmy uczestniczące