Uchwała nr XIX/108/2020 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2020r.

Uchwała nr XIX/109/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaraczewo na lata 2020-2036

Uchwała nr XIX/110/2020 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszwie