Uprzejmie zapraszam na XIX Sesję Rady Miasta i Gminy Jaraczewo, która odbędzie się w dniu 14 lipca 2020 r. (wtorek) o godz. 10.00 z następującym porządkiem obrad:

 

 

Proponowany porządek obrad:

 

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Przyjęcie protokołu z obrad XVIII Sesji Rady Miasta i Gminy.

3.      Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na XVIII Sesji Rady Miasta i Gminy.

4.      Sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

5.      Interpelacje i zapytania radnych.

6.      Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2020 r.

7.      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaraczewo na lata 2020 – 2030.

8.      Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

9.      Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

10.  Wolne głosy.

11.  Wnioski.

12.  Zakończenie sesji.