Zamawiający:
Gmina Jaraczewo

Tytuł przetargu:
"Odbiór i transport odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych z nieruchomości zamieszkałych oraz z PSZOK-u z terenu gminy Jaraczewo"

CPV:
90500000-2

Tryb zamówienia:


Warunki:
określone w SIWZ

Termin realizacji:
od 01.09.2020 do 31.12.2021

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo, ul. Jarocińska 1, 63-233 Jaraczewo, pokój nr 9

Oferty można składać do:
2020-07-20 godz: 12:00

Otwarcie ofert:
2020-07-20 godz: 12:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo, ul. Jarocińska 1, 63-233 Jaraczewo

Kryteria wyboru:
określone w SIWZ

Wadium:
9000,00

Uwagi:


Firmy uczestniczące