Uchwała nr XVIII/103/2020 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2020 r.

Uchwała nr XVIII/104/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaraczewo na lata 2020-2030.
Uchwała nr XVIII/105/2020 zmieniająca uchwałę nr XV/94/2012 z dnia 29 marca 2012 r.  w sprawie ustalenia zasad na jakich sołtysowi przysługuje dieta

Uchwała nr XVIII/106/2020 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami na rzecz gminy

Uchwała nr XVIII/107/2020w sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej Gminy Jaraczewo