Uchwała nr XV/86/2020 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2020 r.
Uchwała nr XV/87/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaraczewo na lata 2020 — 2030 r.
Uchwała nr XV/88/2020 w sprawie wyodrębnienia środków finansowych stanowiących fundusz sołecki w budżecie gminy dotyczącym roku 2021 r.