Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo

Burmistrz Miasta i Gminy Jaraczewo informuje, że przyjmowane są zgłoszenia kandydatów na stanowisko ds. kadr i płac

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta i Gminy Jaraczewo

informuje, że przyjmowane są zgłoszenia kandydatów

na stanowisko ds. kadr i płac

1) Nazwa i adres jednostki:

Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo

ul. Jarocińska 1

63-233 Jaraczewo

2) Określenie stanowiska:

stanowisko ds. kadr i płac - 1 etat

3) Wymagania niezbędne:

 1. a) wykształcenie wyższe ekonomiczne lub administracja lub średnie ekonomiczne
 2. b) minimum pięcioletni staż pracy na stanowisku bezpośrednio związanym z obsługą wynagrodzeń i pochodnych,
 3. c) znajomość ustawy o samorządzie gminnym i KPA oraz znajomość przepisów ustaw:
 4. - ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;
 5. - ustawy z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych;
 6. - ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa;
 7. - ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych;
 8. - ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych;
 9. - ustawy z dnia 4 marca 1994 o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych;
 10. - ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy;
 11. d) niekaralność za przestępstwo umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 12. e) nieposzlakowana opinia,
 13. f) obywatelstwo polskie,
 14. g) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 15. h) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
 16. i) gotowość podjęcia pracy bezpośrednio po ogłoszeniu wyników konkursu,

4) Wymagania dodatkowe:

 1. a) umiejętność obsługi programów KADRY+, PŁACE+, PŁATNIK,
 2. b) umiejętność stosowania i interpretacji przepisów prawnych,
 3. c) duża motywacja do pracy oraz wysoka kultura osobista,
 4. d) umiejętność współpracy z ludźmi, rzetelność, komunikatywność.

5) Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1. Prowadzenie rejestru pracowników podlegających obowiązkowi obrony.

2. Współpraca z Sekretarzem Gminy w zakresie kierowania pracowników na szkolenia specjalistyczne oraz ustalania zakresu czynności pracowników.

3. Współudział w opracowywaniu projektów regulaminów wewnętrznych Urzędu oraz dokonywanie koniecznych zmian i uzupełnień.

4. Prowadzenie spraw kadrowych w zakresie przygotowywania dokumentacji osobowej związanej z zawieraniem, rozwiązywaniem umów, awansowaniem, nagradzaniem i premiowaniem oraz karaniem pracowników Urzędu.

5. Prowadzenie rejestru zatrudnionych pracowników.

6. Prowadzenie dokumentacji związanej z obecnością w pracy, zwolnieniami i urlopami.

7. Sporządzanie list wynagrodzeń dla pracowników urzędu oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie.

8. Obliczanie i prowadzenie dokumentacji w zakresie zasiłków macierzyńskich, chorobowych i opiekuńczych.

9. Prowadzenie dokumentacji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego pracowników.

10. Sprawy w zakresie zgłaszania, uaktualniania i wyrejestrowania pracowników z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.

11. Wykonywanie rozliczeń pracowników w zakresie ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, oraz prowadzenie dokumentacji z tym związanej.

12. Przygotowywanie dokumentacji pracownikom przechodzącym na emeryturę lub rentę.

13. Obliczanie wynagrodzeń sołtysom za inkaso podatków.

6) Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

Stanowisko w biurze wieloosobowym, usytuowanym w budynku Urzędu Miasta i Gminy Jaraczewo, na parterze. Praca w wymiarze 8 godzin dziennie, w tym praca przy komputerze, w dni robocze od poniedziałku do piątku. Przewiduje się możliwość wyjazdów w teren.

7) Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce wynosił co najmniej 6%.

8) Wymagane dokumenty

a) list motywacyjny

b) życiorys - curriculum Vitae

c) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

d) kserokopie świadectw pracy

e) kserokopie certyfikatów, zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach

Í) oświadczenie o niekaralności

g) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na tym stanowisku

h) inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia, kwalifikacje

lub umiejętności np. referencje

i) oświadczenie o zapoznaniu się z Klauzulą informacyjną dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy Jaraczewo (druki stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia).

9) Miejsce i termin złożenia dokumentów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w kopercie osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Jaraczewo lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko do spraw kadr i płac w terminie do dnia 28 listopada 2019 roku do godz. 10.00. Za zachowanie terminu złożenia liczy się data i godzina wpływu.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji

Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń.

Jaraczewo, dnia 18 listopada 2019 roku

Załączniki

klauzula_RODO (172.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
praca_kadry (128.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wynik naboru - kadry i płace (93.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Olga Kaczmarek
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Karol Tomczak
Data wprowadzenia:2019-11-21 11:16:28
Opublikował:Karol Tomczak
Data publikacji:2019-11-21 11:26:47
Ostatnia zmiana:2019-12-06 12:37:39
Ilość wyświetleń:411

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij