Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo

Burmistrz Miasta i Gminy Jaraczewo informuje, że przyjmowane są zgłoszenia kandydatów na stanowisko ds. inwestycji

Ogłoszenie

Burmistrza Miasta i Gminy Jaraczewo

informuje, że przyjmowane są zgłoszenia kandydatów

na stanowisko ds. inwestycji

1) Nazwa i adres jednostki:

Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo

ul. Jarocińska 1

63-233 Jaraczewo

2) Określenie stanowiska:

Stanowisko ds. inwestycji

- 1 etat

3) Wymagania niezbędne:

 1. a) wykształcenie wyższe techniczne - kierunek budownictwo lub średnie budowlane,
 2. b) staż pracy wynoszący co najmniej jeden rok na stanowisku związanym z prowadzeniem inwestycji kubaturowych,
 3. c) znajomość ustawy o samorządzie gminnym i KPA oraz znajomość przepisów ustaw dotyczących: prawa budowlanego, zamówień publicznymi i finansów publicznych,
 4. d) niekaralność za przestępstwo umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. e) nieposzlakowana opinia,
 6. f) obywatelstwo polskie,
 7. g) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 8. h) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
 9. i) gotowość podjęcia pracy bezpośrednio po ogłoszeniu wyników konkursu,
 10. j) czynne prawo jazdy kat. B oraz samochód do dyspozycji.

4) Wymagania dodatkowe:

 1. a) uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności ogólnobudowlanej,
 2. b) doświadczenie w zakresie projektowania, kosztorysowania lub budowy inwestycji kubaturowych,
 3. c) umiejętność kosztorysowania,
 4. d) umiejętność obsługi programów projektowych
 5. e) umiejętność obsługi programów z pakietu biurowego (np. MS Office, Open Office),
 6. f) duża samodyscyplina pracy,
 7. g) dyspozycyjność,
 8. h) umiejętność pracy w zespole, jak również samodzielnie.

5) Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1. Przygotowywanie, realizacja i rozliczanie zadań inwestycyjnych i remontowych wynikających z budżetu Gminy, w tym:

- przygotowywanie propozycji w zakresie zadań inwestycyjnych i remontowych Gminy,

- zlecanie opracowania dokumentacji projektowych w związku z realizacją zadań inwestycyjnych i remontowych,

- koordynowanie spraw związanych z oceną i zatwierdzaniem projektów technicznych,

- uzyskiwanie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz innych pozwoleń niezbędnych w procesach inwestycyjnych,

- opracowywanie kosztorysów inwestorskich związanych z realizacją zadań remontowych nie wymagających pozwolenia na budowę,

- opracowywanie specyfikacji technicznej w celu udzielenia zamówienia publicznego,

- monitoring przebiegu prac inwestycyjnych.

2. Dokonywanie odbioru robót budowlanych wykonywanych w związku z realizacja zadań wynikających z budżetu Gminy, włącznie ze zgłaszaniem organom nadzoru budowlanego zakończenia robót i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

3. Sporządzanie dokumentów umożliwiających przyjęcie wytworzonych środków trwałych na majątek Gminy.

4. Prowadzenie dokumentacji obiektów gminnych, w tym książek obiektów budowlanych.

5. Współudział w realizacji zadań oraz ich rozliczania z zakresu odnowy miejscowości współfinansowanych ze środków zewnętrznych.

6. Planowanie, realizacja i rozliczanie nowych inwestycji z zakresu oświetlenia ulicznego i drogowego.

7. Rozliczanie kosztów oświetlenia ulicznego i drogowego, w tym współpraca ze spółką Oświetlenie Uliczne i Drogowe z Kalisza.

8. Prowadzenie ewidencji oraz nadzór nad prawidłowym i bezpiecznym funkcjonowaniem parków gminnych wraz z ich wyposażeniem technicznym.

9. Prowadzenie ewidencji oraz nadzór nad gminnymi placami zabaw.

10. Przeprowadzanie okresowych, wymaganych przepisami prawa, kontroli stanu urządzeń znajdujących się w miejscach publicznych (parki, place zabaw, zbiorniki wodne itp.).

6) Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

Stanowisko w biurze wieloosobowym, usytuowanym w budynku Urzędu Miasta i Gminy Jaraczewo, na pierwszym piętrze. Praca w wymiarze 8 godzin dziennie, w tym praca przy komputerze, w dni robocze od poniedziałku do piątku. Przewiduje się możliwość wyjazdów w teren.

7) Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce wynosił co najmniej 6%.

8) Wymagane dokumenty

a) list motywacyjny

b) życiorys - curriculum Vitae

c) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

d) kserokopie świadectw pracy

e) kserokopie certyfikatów, zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach

Í) oświadczenie o niekaralności

g) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na tym stanowisku

h) inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia, kwalifikacje

lub umiejętności np. referencje

i) oświadczenie o zapoznaniu się z Klauzulą informacyjną dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy Jaraczewo (druki stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia).

9) Miejsce i termin złożenia dokumentów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w kopercie osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Jaraczewo lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko do spraw inwestycji w terminie do dnia 28 listopada 2019 roku do godz. 10.00. Za zachowanie terminu złożenia liczy się data i godzina wpływu do Urzędu Miasta i Gminy Jaraczewo.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji

Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń.

Jaraczewo, dnia 18 listopada 2019 roku

Załączniki

praca_inwestycje (119.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
klauzula_RODO (172.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wynik naboru - inwestycje (89.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Olga Kaczmarek
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Karol Tomczak
Data wprowadzenia:2019-11-21 08:22:33
Opublikował:Karol Tomczak
Data publikacji:2019-11-21 11:26:47
Ostatnia zmiana:2019-12-06 12:38:01
Ilość wyświetleń:272

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij