Zamawiający:
Gmina Jaraczewo

Tytuł przetargu:
Odbiór, transport i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne z terenu gminy Jaraczewo

CPV:
90500000-2

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 211.000 euro

Warunki:
zawarte w SIWZ

Termin realizacji:
od 01.01.2020 do 31.08.2020

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo, Jarocińska 1, 63-233 Jaraczewo, pokój nr 9

Oferty można składać do:
2019-11-12 godz: 09:00

Otwarcie ofert:
2019-11-12 godz: 11:00

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo, Jarocińska 1, 63-233 Jaraczewo

Kryteria wyboru:
zawarte w SIWZ

Wadium:
5000,00

Uwagi:


Firmy uczestniczące