Komisje VIII kadencji


Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych

 1. Smolarek Ilona – Przewodniczący Komisji

 2. Koźlik Joanna – Z-ca Przewodniczącego

 3. Dworzyński Roman – Członek

 4. Magda Teresa – Członek

 5. Wierzowiecka Anna – Członek


Komisja Rolnictwa, Budżetu, Handlu i Usług

 1. Twardowski Tomasz – Przewodniczący Komisji

 2. Andrzejak Ewa – Z-ca Przewodniczącego

 3. Hybiak Grzegorz – Członek

 4. Nawrocki Marek – Członek

 5. Pielucha Barbara – Członek


Komisja Rewizyjna

 1. Gruchała Sławomir – Przewodniczący Komisji

 2. Pawlak Stefan – Z-ca Przewodniczącego

 3. Nowak Zbigniew – Członek


Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 1. Koźlik Joanna – Przewodniczący Komisji

 2. Magda Teresa – Z-ca Przewodniczącego

 3. Twardowski Tomasz – Członek

 4. Smolarek Ilona - Członek