Uchwała nr XIV/79/2015 z dn. 30.12.2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok

Uchwała nr XIII/75/2015 Rady Gminy Jaraczewo z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.

Uchwała nr XIII/74/2015 Rady Gminy Jaraczewo z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół i przedszkoli, prowadzonych przez osoby prawne inne niż Gmina Jaraczewo lub osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania. Uchwała nr XII/69/2015 z dn. 26.11.2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny niezbędnych do wymiaru i poboru podatku leśnego.

Uchwała nr XII/68/2015 z dn. 26.11.2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny niezbędnych do wymiaru i poboru podatku rolnego.

Uchwała nr XII/67/2015 z dn. 26.11.2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości dla celów ustalenia lub obliczenia podatku od nieruchomości.

Uchwała nr XII/66/2015 z dn. 26.11.2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

Uchwała nr XI/64/2015 z dn. 30.10.2015 r. w sprawie opłaty od posiadania psów.

Uchwała nr XI/63/2015 z dn. 30.10.2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Uchwała nr XI/62/2015 z dn. 30.10.2015 r. w sprawie opłaty targowej na terenie gminy Jaraczewo

Uchwała nr XI/61/2015 z dn. 30.10.2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

Uchwała nr V/34/2015 z dn. 30.04.2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na terenie gminy Jaraczewo

Uchwała nr IV/23/2015 Rady Gminy Jaraczewo z dnia 12 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli na terenie gminy Jaraczewo, wartości punktowej oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Uchwała nr IV/22/2015 Rady Gminy Jaraczewo z dnia 12 marca 2015r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaraczewo.