Zamknij okno Drukuj dokument

P-zp.271.01.18.2018 „Przebudowa dróg - nawierzchnie bitumiczne: - Przebudowa drogi w m. Bielejewo - Przebudowa drogi Bielejewo - Szypłów - Przebudowa drogi w m. Wojciechowo (od serwisówki) - Przebudowa drogi w m. Wojciechowo - Przebudowa drogi w m. Cerekwica Stara”

Zamawiający:
Gmina Jaraczewo

Tytuł przetargu:
„Przebudowa dróg - nawierzchnie bitumiczne: - Przebudowa drogi w m. Bielejewo - Przebudowa drogi Bielejewo - Szypłów - Przebudowa drogi w m. Wojciechowo (od serwisówki) - Przebudowa drogi w m. Wojciechowo - Przebudowa drogi w m. Cerekwica Stara”

CPV:
45233220-7

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 211.000 euro

Warunki:
zawarte w SIWZ

Termin realizacji:
1.10.2018

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo, ul. Jarocińska 1, 63-233 Jaraczewo

Oferty można składać do:
2018-07-20 godz: 09:00

Otwarcie ofert:
2018-07-20 godz: 11:00

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo, ul. Jarocińska 1, 63-233 Jaraczewo

Kryteria wyboru:
zawarte w SIWZ

Wadium:
8000,00

Uwagi:
zmieniono załącznik nr 8

Firmy uczestniczące

Załączniki

ogłoszenie o zamówieniu BZP (408.8kB)    
SIWZ (1.3MB)    
załącznik nr 1 formularz ofertowy (66kB)    
załącznik nr 2 oświadczenie o spełnieniu warunków udziału (38.5kB)    
załącznik nr 3 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (40kB)    
załącznik nr 4 oświadczenie grupa kapitałowa (34.5kB)    
załącznik nr 5 wykaz prac (48kB)    
załącznik nr 6 wykaz osób (41kB)    
załącznik nr 7 zobowiązanie- zasoby (39kB)    
załącznik nr 8 projekt umowy (546.7kB)    
załącznik nr 9 KOSZTORYS OFERTOWY (261.5kB)    
załącznik nr 10 PRZEDMIAR ROBÓT (297kB)    
załącznik nr 11 STWiOR (46.5kB)    
załącznik nr 12 Plan orientacyjny (152.5kB)    
modyfikacja treści SIWZ (1.4MB)    
załącznik nr 8 - projekt umowy PO ZMIANACH (1.1MB)    
informacja z otwarcia ofert (44.8kB)    
informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (96.3kB)    
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia BZP (296.6kB)    

Metadane

Źródło informacji:Julita Wdowczyk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Karol Tomczak
Data wprowadzenia:2018-07-04 12:03:27
Opublikował:Karol Tomczak
Data publikacji:2018-07-04 12:14:37
Ostatnia zmiana:2018-08-21 13:08:19
Ilość wyświetleń:314