Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo

Ogłoszenie na stanowisko do obsługi finansowo-księgowej

GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ  W JARACZEWIE
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO DO OBSŁUGI FINANSOWO-KSIĘGOWEJ W RAMACH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
W GMINNYM ZESPOLE EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNYM SZKÓŁ W JARACZEWIE


PRACA: księgowego

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące kryteria:

1. Wymagania niezbędne:

1. Ma obywatelstwo polskie.
2. Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
3. Nie była prawomocnie skazana za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe.
4. Spełnia jeden z poniższych warunków:
• ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej praktykę w księgowości budżetowej,
• posiada świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub certyfikat księgowy, wydane na podstawie odrębnych przepisów.


2. Wymagania dodatkowe:

1. Znajomość prawa z zakresu programów unijnych ( szczególnie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ), administracji samorządowej, finansów publicznych i rachunkowości;
2. Umiejętności organizacyjne.
3. Komunikatywność, odpowiedzialność, samodzielność, odporność na stres, dyspozycyjność, asertywność, dokładność, terminowość;
4. Posiadanie zdolności analitycznego i syntetycznego myślenia;
5. Dobry stan zdrowia;
6. Znajomość obsługi komputera (programy Word, Excel) i programów księgowych.
7. Certyfikat, zaświadczenie potwierdzające wiedzę na temat funduszy unijnych.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Prowadzenie spraw finansowo – księgowych oraz dokumentacji księgowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki .
2. Prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej tego programu.
3. Dekretacja dowodów księgowych programu.
4. Opisywanie dowodów księgowych zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL.
5. Rozliczanie i sporządzanie sprawozdań finansowych – wniosków o płatność z wykonania budżetu projektu.

4. Wymagane dokumenty:

1. List motywacyjny
2. CV z dokładnym opisem przebiegiem pracy zawodowej.
3. Kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego .
4. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.
5. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.
6. Oświadczenie o uregulowanym stosunku do służby wojskowej ( w przypadku mężczyzn ).
7. Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (t.j. z 2002 roku Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zm. ) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999r. o pracownikach samorządowych ( t.j. z 2001 roku Dz.U.Nr 142, poz.1593 ze zm. )." Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 24.11.2009r., pod adresem :

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Jaraczewie
ul. Jarocińska 1, 63-233 Jaraczewo.

osobiście w siedzibie Zespołu pokój nr 17 do godziny 10-tej. w zaklejonych kopertach z dopiskiem: "Nabór na wolne stanowisko urzędnicze młodszy księgowy". Aplikacje, które wpłyną do Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Jaraczewie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Otwarcie ofert nastąpi w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Jaraczewie, w dniu 24.11.2009 r.

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (062)740 80 20. Osobą upoważnioną do bezpośrednich kontaktów z kandydatami jest dyrektor GZEAS . Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu wraz z terminem rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internatowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy.

Dokumenty zawarte w nadesłanych ofertach nie będą zwracane.

Metadane

Źródło informacji:Grażyna Grenda
Data utworzenia:2009-11-04 09:34:57
Wprowadził do systemu:Marcin Jankowski
Data wprowadzenia:2009-11-05 09:35:35
Opublikował:Marcin Jankowski
Data publikacji:2009-11-05 09:36:57
Ostatnia zmiana:2009-11-05 09:44:55
Ilość wyświetleń:1385

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij