Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo

Zawiadomienie o wpłynięciu wniosku i wszczęciu postępowania administracyjnego oraz wpłynięciu wniosku w przedmiocie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie obiektu mostowego etap III w ramach zadania pn. „ Przebudowa drogi powiatowej nr 4209P polegająca na dobudowie chodnika w miejscowości Cerekwica”

BURMISTRZ MIASTA I GMINY JARACZEWO
63-233 Jaraczewo, ul. Jarocińska 1


Jaraczewo, dnia 30 stycznia 2018 r.

R.6220.01.2018                                                                

ZAWIADOMIENIE
o wpłynięciu wniosku i wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 1257) oraz art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  z 2013r., poz. 1235 ze zm.), w związku z § 3 ust. 1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 71)

PODAJĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI INFORMACJĘ

o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz wpłynięciu wniosku z dnia 05 stycznia 2018r. (data wpływu do tut. urzędu 08.01.2018r.) złożonego przez:

Powiat Jarociński
al. Niepodległości 10/12
63-200 Jarocin

w przedmiocie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie obiektu mostowego etap III w ramach zadania pn. " Przebudowa drogi powiatowej nr 4209P polegająca na dobudowie chodnika w miejscowości Cerekwica"

Przedmiotową inwestycję zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 60 ("Drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg oraz obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.") rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 71), zakwalifikowano do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r., poz. 1405 ze zm.), realizacja przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1, pkt 2 i pkt 4 ww. ustawy ewentualny obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia stwierdza Burmistrz Miasta i Gminy Jaraczewo po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarocinie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Poznaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

W przedmiotowej sprawie organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków oraz wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Miasta i Gminy Jaraczewo.

Jednocześnie informuję, iż osoby zainteresowane przedmiotowym przedsięwzięciem mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz złożyć uwagi i wnioski w Urzędzie Miasta i Gminy Jaraczewo, ul. Jarocińska 1, 63-233 Jaraczewo w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami i Polityki Przestrzennej pokój nr 17, w poniedziałek w godz. 8.00 - 16.00, od wtorku do czwartku w godz. 7.30 - 15.30, w piątek w godz. 6.00 - 14.00.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Jaraczewo www.jaraczewo.bip.net.pl. oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Jaraczewo oraz sołectw Cerekwicy Nowej i Cerekwicy Starej.

Sprawę prowadzi:
Mariusz Czabański, tel. kont. 062 740 93 79

Załączniki

R.6220.01.2018 - Zawiadomienie (90.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Zuzanna Matuszak
Data utworzenia:2018-01-30 13:32:38
Wprowadził do systemu:Adam Duczmal
Data wprowadzenia:2018-01-30 13:32:44
Opublikował:Adam Duczmal
Data publikacji:2018-01-30 13:42:07
Ostatnia zmiana:2018-01-30 13:42:27
Ilość wyświetleń:307

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij