Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo

XXXV Sesja Rady Miasta i Gminy Jaraczewo - 06.12.2017 r. godz. 10.00

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 poz. 1875) oraz § 18 Statutu Gminy Jaraczewo (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2016 r. poz. 3290 ) zwołuję XXXV Sesję Rady Miasta i Gminy Jaraczewo na dzień 6 grudnia 2017 r. ( środa ) w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy Jaraczewo. Początek obrad o godz. 10.00.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z obrad XXXIV Sesji Rady Miasta i Gminy.
3. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na XXXIV Sesji Rady Miasta i Gminy.
4. Sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie  sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Rady Miasta i Gminy Jaraczewo.
7. Podjęcie uchwały uchylająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (budowa kanalizacji).
8. Podjęcie uchwały uchylająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (termomodernizacja stacji uzdatniania wody).
9. Podjęcie uchwały w sprawie  zmian uchwały budżetowej na 2017 rok.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Jaraczewo na lata 2016- 2023.
11. Podjecie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Goli w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Goli.
12. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Górze w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Górze.
13. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Rusku w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Rusku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Noskowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka w Noskowie.
15. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Ewarysta Estkowskiego w Wojciechowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Ewarysta Estkowskiego w Wojciechowie.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Jaraczewie stawek dotacji przedmiotowej do 1 m ścieków.
17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia na rok 2018 rocznego programu współpracy Gminy Jaraczewo z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
18. Podjęcie uchwały w sprawie  Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta i Gminy Jaraczewo na 2018 rok.
19. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaraczewo na lata 2018-2026:
    a/ odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaraczewo na lata 2018-2026,
    b/ stanowiska Komisji Rady Miasta i Gminy,
    c/ głosowanie uchwały.
20. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok:
    a/ odczytanie projektu uchwały budżetowej,
    b/ odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu oraz przedstawienie stanowiska wobec zastrzeżeń i uwag zawartych w opinii,
    c/ odczytanie opinii komisji stałych Rady Miasta i Gminy,
    d/ przedstawienie stanowiska Burmistrza do wniosków zawartych w opinii komisji stałych,
    e/ przedstawienie autopoprawek Burmistrza do projektu uchwały,
    f/ dyskusja nad projektem budżetu,
    g/ głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Burmistrza,
    h/ głosowania uchwały.
21. Informacje o pracy w organach pozagminnych
22. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
23. Wolne głosy.
24. Wnioski.
25. Zakończenie sesji. 

Informuję również, że zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) zawiadomienie to stanowi podstawę do zwolnienia radnego/ej od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Roman Skrzypczak

Metadane

Źródło informacji:Elżbieta Wyremblewska
Data utworzenia:2017-11-29 14:41:17
Wprowadził do systemu:Adam Duczmal
Data wprowadzenia:2017-11-29 14:41:30
Opublikował:Adam Duczmal
Data publikacji:2017-11-29 14:54:00
Ostatnia zmiana:2017-11-29 14:54:17
Ilość wyświetleń:177

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij