Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo

Zawiadomienie o wpłynięciu wniosku i wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Prowadzenie hodowli trzody chlewnej w istniejących i projektowanych budynkach o obsadzie (zdolności produkcji) do 503,69 DJP zlokalizowanych w miejscowości Strzyżewko, gm. Jaraczewo na terenie nieruchomości stanowiących działki nr ewid. 61 i 63, ark. mapy 1 obręb Strzyżewko”

BURMISTRZ MIASTA I GMINY JARACZEWO
63-233 Jaraczewo, ul. Jarocińska 1


Jaraczewo, dnia 15 listopada 2017 r.

R.6220.09.2017                                                                     

ZAWIADOMIENIE
o wpłynięciu wniosku i wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1257 ) oraz art. 21 ust. 1, ust. 2 pkt 9 i art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1405), w związku z § 2 ust. 1 pkt 51 oraz § 2 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 71 ze zm.)

PODAJĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI INFORMACJĘ

o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz wpłynięciu wniosku z dnia 24 października 2017 r. (data wpływu do tut. urzędu 30.10.2017r.) złożonego przez:

Pana Ireneusza Adamiaka
Strzyżewko 23
63-233 Jaraczewo

w przedmiocie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: "Prowadzenie hodowli trzody chlewnej w istniejących i projektowanych budynkach o obsadzie (zdolności produkcji) do 503,69 DJP zlokalizowanych w miejscowości Strzyżewko, gm. Jaraczewo na terenie nieruchomości stanowiących działki nr ewid. 61 i 63, ark. mapy 1 obręb Strzyżewko"

Przedmiotową inwestycję zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 51 - chów lub hodowla zwierząt w liczbie nie mniejszej niż 210 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP - przy czym za liczbę DJP przyjmuje się maksymalną możliwą obsadę inwentarza) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 71 ze zm.) zaliczono do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.

Zgodnie z art. 75 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1257) organem administracji właściwym do wydania decyzji w powyższej sprawie jest Burmistrz Miasta i Gminy Jaraczewo, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do dokonania uzgodnienia i wydania opinii są Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu (art. 77 ust. 1 pkt 1 wyżej cyt. ustawy) oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarocinie (art. 77 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy).

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Jaraczewo.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Jaraczewo www.jaraczewo.bip.net.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Jaraczewo oraz sołectwa wsi Strzyżewko.

Załączniki

Zawiadomienie - R.6220.09.2017 (92.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Zuzanna Matuszak
Data utworzenia:2017-11-15 10:18:50
Wprowadził do systemu:Adam Duczmal
Data wprowadzenia:2017-11-15 10:19:07
Opublikował:Adam Duczmal
Data publikacji:2017-11-15 10:27:51
Ostatnia zmiana:2017-11-15 10:27:54
Ilość wyświetleń:229

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij